SYSTEMBOKEN

  ABC-systemet.se  

system-error-codes-2830869_640jpg
   SYSTEMBOKEN  

De utvalda systemen här på bloggen när det gäller Stryktipset och Europatipset kan vara intressant att presentera. För den som är intresserad eller användare av systemen kan se möjligheterna att påverka uppbyggnaden efter egen smak – spelvalet är ditt!
Systemet UE 7–3–1680 är inte speciellt eller unik på något sätt utan endast skapat för att hantera spelmodellen med tre system – det som på bloggen är ABC–systemet!
Föst kommer spelmodellen mot veckans kupong – sedan kommer systemet!
Systemets tre första matcher är de halvgarderade som ska ge två rätt av tre effekttips. I uppställningen är "ettan" effekttipset. Teckenbyten görs givetvis mot den aktuella kupongen. På ABC–systemet kan även krysset eller tvåan vara effekttipset. Efter det följer de sju helgarderade matcherna som alla har ettan som U-tips i uppställningen. Systemet bygger på att det ska vara 3 rätta U-tips av 7 och inget annat utfall. Här gör man givetvis teckenbyten när så krävs mot aktuella kupongen med exakt samma motiv som gällde för halvgarderingarna.
På ABC–systemet finns sedan tre ogarderade matcher som gör spelmodellen komplett.
   
   SYSTEM UE 7–3–1680   
1 till 72jpg
73 till 105jpg
UE 7-3 tabell 2jpg   SYSTEM UM 4–3–66   
På bloggen finns ABC–systemet. UM 4–3–66 är även anpassat till spelmodellen.

UM 4-3-66jpg
De sex första matcherna på systemet ska U-tippas. På uppställningen är det 1:an som är U-tipset. Den sjunde matchen ska inte har något U-tips utan följer bara uppställningen.

UM 4-3-66 Ajpg
UM 4-3-66 Bjpg
   SYSTEM U 4–3–66   
På bloggen finns ABC-systemet med U 4–3–66 som används till spelmodellen. Det fungerar som ett snabbare spel då systemet redan finns hos Svenska Spel.
Det spelvalet publiceras dagen före spelstoppet när det gäller Stryktipset.
Mer information om det systemet finns hos Svenska Spel. Välj SPELGUIDE i menyraden hos Svenska Spel och sedan U-system och välj SYSTEMBROSCHYREN. Här finns den exakta tabellen över chanserna till de fyra vinstgrupperna efter antalet rätta U–tips. Här på bloggen använder jag bara en förenklad tabell över hur vinstraderna fördelas efter U-tipsen.

När man väljer U 4–3–66 för spel finns det under rubriken SYSTEM och välj därefter U–system.

   UM 4–3–66 eller U 4–3–66?   
Två reducerade system som helgarderar fyra matcher och tre matcher har halvgarderingar. Båda systemen är på 66 rader. Vad är det som skiljer de två systemen?

Bilderna beskriver de två systemen och hur de är konstruerade i grunden.
UM 4–3–66 har U-tips på sex av sju matcher. U 4–3–66 har U-tips på alla sju matcher.

LJ UM 4-3-66jpg      SS U 4-3-66jpg

Studera även tabellen över U 4–3–66 hos Svenska Spel för att se skillnaden mellan de olika vinstgrupperna och chanserna till antalet rätt. 

// Leif Johansson

Twitter: LeffeGJ

När tio halvgarderingar blir 462 rader!

Spelsidor har under lång tid publicerats hos tidningar som önskat spelservice till sina läsare. Innehållet har förändrats över tid men många delar när det gäller information kring lagen har alltid haft sin plats på spelsidorna. Lagens fem senaste matcher, serietabeller och kortare analyser har varit ett givet inslag.

För egen del har jag under många år jobbat för TT Nyhetsbyrån med spelsidor i många olika utföranden till tidningar och läsare. Lite erfarenhet om vad det handlar om finns.

På spelsidor finns ofta ett större spelförslag från ett matematiskt system och många håller säkert med när jag lyfter fram M 0–10–1 024 som det mest använda av alla!

I mina ögon är systemet ett utmärkt val om man ska beskriva vad det omvända spelsättet betyder. Vad är skillnaden mellan det matematiska systemet (M) som spelas på en kupong och det reducerade systemet?
Som exempel kan vi tänka att match 1 till 3 spelas som ogarderade (säkra) och de övriga tio matcherna spelas 1X. Den procentuella fördelningen mellan de två tipstecknen blir 50–50–0 på M-systemet. Chansen är exakt lika stor för ettan som krysset på alla garderade matcher.
Systemet blir på 1 024 rader.

SYS 0-10-462jpg

Bild 1: På det reducerade systemet finns raden med villkor som styr systemet. I varje match tycker vi att ettan har en lite bättre chans än garderingen som motsvarar krysset. Vi väljer att sätta villkoret till max sex rätta ettor och minst fem. Fördelningen mellan ettan och krysset blir 55–45–0 på alla matcher. Det finns en logik med det efter synen på matcherna.

När systemet tillverkas finns det 462 rader som uppfyller det ställda villkoret och om allt är uppfyllt ger systemet 13 rätt. Det skiljer 562 rader mellan M-systemet och det reducerade systemet. Det finns mycket som talar för att de 462 utvalda raderna är de som är mest spelbara efter analysen från matcherna. De 562 "extra" raderna på M-systemet under ett år blir 30 000 kr!

För att göra jämförelsen mer rättvis bör båda systemen ligga  på samma nivå.

SYS 2-8-966jpg

Bild 2: Jag väljer göra om match 9 och 10 till helgarderingar men gör ingen förändring på villkoret som styr systemet. Systemets två avslutande matcher får 39–30–31 som procent och det kan vara bra om matcherna är ganska svårtippade. När systemet tillverkas och alla godkända rader ska vara med blir systemet på 966 rader. Även det här systemet garanterar 13 rätt om villkoret är uppfyllt. Precis som på det matematiska systemet måste givetvis ramen vara rätt.
Två nya tecken att använda på kupongen men fortfarande 58 rader mindre än M-systemet! De två tecknen bör även betyda att systemet täcker in en högre utdelning och minskar risken till ett fel. 

Spelvägledaren: När avdraget på spelformen Stryktipset är relativt högt är det viktigt att tänka på vad man vill betala för och inte. Systemen 0–10–462 och 2–8–966 visar på vad spel med reducerade system kan betyda för chanserna till alla rätt och kostnaden för systemen.
Det går att ta fel på reduceringen till priset av 30 000 kr över ett år.
Alternativet är att få två nya tipstecken på systemet men utan att betala för något.

Vad kan man göra med ett M-system?

Den metod som användes på M 0–10–1 024 går att tillämpa på alla matematiska system och alla storlekar. När M-systemet har ett större antal rader blir effekten tydligare.

Systemet med M 4–5–2 592 blir ett bra exempel.

4-5 blir 6-3jpg

En bild får förklara de två stegen till ett mer ekonomiskt system eller ett med två nya tecken!

Första kolumnen till vänster visar att det är nio matcher som ska garderas.
Andra kolumnen är det matematiska systemet (M) med med fem halvgarderingar som spelas med 1X och fyra matcher som helgarderas.
Tredje kolumnen är ramen för det reducerade systemet (R) följt av villkor och procent till höger.

Börja med att hoppa över de två röda tecknen i kolumnen för R-systemet - det kommer senare.

M-systemet och R-systemet har då exakt samma uppställning för hel och halvgarderingar.
R-systemet har har två villkor. Det första med kravet om 2 till 3 rätta U-tips av 5 på halvgarderingarna. På dessa blir procenten 55–45–0 på alla fem. (hoppa över match 4 och 5).
Fördelningen med 2 till 3 rätta U-tips av 5 är ett val som bör värderas som det bästa.
Det andra villkoret för R-systemet är bland de fyra helgarderade med kravet att det ska finnas minst 1 U-rätt bland de fyra tipsen. Om chansen för varje U-tips skulle värderas till 34 procent blir chansen till minst ett rätt bland de fyra 80 procent. Ett utfall med rätt åtta gånger av tio och med bra möjlighet till ett bättre resultat är fina siffror.

Tillverkas R-systemet med de två villkoren blir det 1 300 rader som är häften så stort som M-systemet. De 1 292 raderna som sparas varje vecka blir över 67 000 på ett år.

Den "vinsten" kan jag köpa och även ta några fel på reduceringen under vägen framåt.

Det andra steget ska göra att båda systemen hamnar på samma nivå för att jämföras på ett bättre sätt på spelet.

Två av de fem matcherna som är halvgarderade kan upplevas som en större risk för ett fel.

Jag lägger till de två röda tvåorna i ramen för R-systemet och lägger till ett tredje villkor med att max ett av dessa två tecken får bli rätt. Procenten för matcherna 4 och 5 blir 40–35–25.

Systemet med sex helgarderingar och tre halvgarderingar blir på 2 600 rader. Det skiljer åtta rader till M-systemet.

Det går att tillverka ett reducerat system som ligger mycket nära hälften av det radantal som det matematiska systemet består av. Kravet är att de bästa raderna ska vara kvar.

Avslutar den här delen med ett system på sju halvgarderingar.

Sex halvgarderingar på 64 rader är vanligt bland spelare med M-system.
Här väljer jag att direkt lägga till en halvgardering och spelar med 3 eller 4 U-tips på alla rader bland sju halvgarderingar.

SYS 0-7-70jpg

Systemet blir på 70 rader och visst kan man tycka att de sex extra raderna är värda priset!

När man analyserar fotbollsmatcher på tipskupongen är "spelvärde" på tipstecken ett mycket vanligt förekommande ord på värderingar.
Tipsrader kan även väljas ut och då ska de bästa raderna vara kvar på systemet. När det jobbet är klart kan man alltid lägga till extra garderingar som det matematiska systemet saknar. I det fallet blir två system lika stora till radantalet men det reducerade systemet kommer att ha ett högre "spelvärde" för här finns fler kombinationer av tecken.

Frågan på vad man kan göra med M–system har fått sitt svar!

// Leif Johansson
Twitter: LeffeGJ

   SPELVÄGLEDAREN