STRECKEN

     ABC-systemet.se     

   STRYKTIPSET  
  STRECKEN  

Folkets favorit på Stryktipset 2019

Jag granskar statistik över både kort och lång tid och det finns fördelar när analysen på tipskupongens matcher ska göras.
Att analysera hur bra strecken från folket är i praktiken ska vara med på ABC-systemet.se

I vänstra kolumnen (se bilden) är folkets streck i procent på favoriten och dessa är uppdelade på 21 olika grupper. I det läget ställer jag krav på att folkets värdering ska vara lika noggrann som de som finns hos spelbolagen med oddsen!
Det riktiga vinstutfallet i procent redovisas i fältet till höger i tabellen. De 21 grupperna delas även in i fem nya nivåer med 34–45, 46–57, 58–69, 70–81 och 82–96 med det rätta vinstutfallet för favoriten i matchen.
Det finns ett tydligt mönster att matcherna från strecken blir rankade efter svårighetsgrad. De fem nivåerna ligger mycket nära 40–50–60–70 och 90 procent som vinstutfall – se bilden! 

Spelvägledaren: Utfallet för rätt på favoriten från folket går att värdera som ganska normalt från den här typen av statistik. Det som påverkat procenten mest under året är att snittet för favoritvinst på kupongen ligger på 7,13 rätt och det är högt. För några år sedan var det vanligt att en favoritrad på Stryktipset hade ett snitt på 6,50 – vissa år något lägre! 

Antalet matcher som är streckade från 34 till 57 procent är 56 procent av alla matcher.

Den låga träffsäkerheten på svaga favoriter går även att hitta på spelmarknadens värdering på oddsen. De ligger inte på samma nivå som folkets procent men procent från folket räcker för att flera av favoriterna på oddsen hamnar på samma nivåer – men värderingen från oddsen är bättre än spelstrecken och det utfallet är normalt.

Majoriteten har sällan fel är ett begrepp men det gäller inte i spel!

Matcher där folket haft värderingen på favoriten som vinnare med 58 till 81 procent har i några fall gått lika bra som värderingen och i några fall bättre. Det höga snittet på 7,13 för favoritvinst är säkert "boven" i dramat! 

När man sökt efter tecken med spelvärde har det givetvis varit möjligt att hitta dessa tecken men inte utan problem. Spelbolag värderar som bekant den här typen av favoriter med betydligt lägre vinstchans än folkets streck. Att söka efter bra spelvärde på "övervärderade favoriter" har inte varit enkelt och speciellt på de högre nivåerna från folket.

Notera att spelstrecken med 82 procent eller högre har favoriten varit vinnare till 92 procent av matcherna. Den höga procenten på att favoriten vinner sätter press på utdelning för 13 rätt. Chansen att utdelningen för tio och elva rätt blir mycket klen har vi sett under året.

Det har kostat att gardera de stora favoriterna på kupongen och dessa tipstecken inte har gett mycket tillbaka.

I en analys inför en tipsomgång kan man ställa spelstrecken från folket mot matchvärderingen från spelbolagen för att få fram spelvärde på favoriten. Felmarginalen för bra spelvärde har varit stort i många matcher och i några fall extremt avvikande. Statistiken för "bra spelvärde" på tipstecken har blivit missvisande under flera av de 48 omgångarna.

Även om 48 omgångar är en kort tid finns ett tydligt mönster från folket på en ranking av matcherna efter svårighetsgraden.

Stryktipsraden med 13 favoriter har ett snitt på 7,13 rätt efter 48 omgångar. Nu ligger snittet för vinst på favoriten på en högre nivå än på Europatipset även om skillnaden är liten.

Det är mycket små förändringar på statistiken sedan senaste analysen!

Den här statistiken om strecken på Stryktipset och de som publiceras framöver på abc-systemet.se kommer att uppdateras när 52 nya tipstecken är klara.

STR-str48jpg

   SPELVÄGLEDAREN